Nyheter

 

AA-BOX SP Z o.o. har nylig tatt over rettighetene til www.plusshus.no

Selskapet eies 95% av asiabaserte R. LOU GROUP som har arkitektkontor og forvalter/eier 340 000m2 land i ASIA. Aksjeposten er ervervet fra N. Skeide (nas) som fortsatt er med oss i selskapet som frittstående konsulent. Selskapet har flere CM-produsentavtaler om framstilling av elementer og moduler etter selskapet egne rasjonelle byggekonsepter. 

 

 

 

Fokuset er flyttet fra enkeltbygg til områdetenking

Kari Thunshelle, seniorforsker ved Sintef Byggforsk

- Vi har flere forskjellige typer energieffektive bygninger. Kravene til passivhusstand er definert i NS 3700 og 3701. Plusshus produserer mer fornybar energi enn det samlede behovet for energi i driftsfasen. Produseres det nok fornybar energi til å kompensere for utslipp av CO2 over bygningens levetid, kan plusshuset defineres som nullutslippsbygg. Zero energy building brukes om nullenergibygg og zero emission building om nullutslippsbygg. Det engelske begrepet ZEB brukes om begge. En nesten nullenergibygning betegnes nZEB. Energibehovet skal være så lavt som det er teknisk og økonomisk fornuftig. Med kravene i Tek 17 er alle nybygg energieffektive bygg opp mot passivhusstandard.

  • x

©PLUSSHUS.no AS - Alle rettigheter reservert - Utviklet av - Cateno - Powered by CLAW